Tervetuloa ao 651:n sivuille

Tehy 651 on Kokkolan ja Kannuksen kaupunkien, Toholammin, Lestijärven, Halsuan, Kaustisen, Vetelin, Perhon ja Kruunupyyn työnantajalla työskentelevien tehyläisten edunvalvoja. Edunvalvontaan kuuluu yhteistoiminta työnantajan kanssa organisaatiossa toimivissa yhteistyöelimissä, työnantajan ja työntekijän lakia ja sopimuksia koskevien riitatilanteiden selvittely, sekä sopiminen paikallisesti joistakin kvtes:iä koskevasta tai muusta asiasta. Tehy ao 651:llä on neuvotteluoikeus työnantajan kanssa, sen jäseniä koskevista asioista.